Montessori hrou

Termín:

Délka kurzu:

Místnost:

Věk:

Kapacita:

Každý pátek 

09:00 - 12:30 hod (po 30 min)

Včelí úl 

Rodiče s dětmi 5m - 3 roky

3 osoby na 30 min. blok

UPOZORNĚNÍ OD LEKTORKY:

- Pro děti je lepší, když zůstanou ve stejné skupince po celou dobu kurzu i v případě, že dítě tam věkově již nespadá. Zachovejte tedy svoji skupinku do konce kurzu i v případě, že dítě bude starší o měsíc než je jeho stávající skupoinka. 

- Náhradníci se hlásí pouze do své věkové skupiny - NE do mladší nebo starší - narušuje to tak dynamiku hodiny. 

- Při přihlášení v reservantu psát do poznámky napsat jméno a datum narození dítěte.
 

Kdo se může přihlásit? 

- rodič samoživitel s dětmi

- rodiče s dětmi v nelehké životní, finanční nebo sociální situaci (jeden z rodičů nepracuje, nezaměstnaný, exekuce, apod.)

Pokud nesplňujete kritéria daná pro účast na lekcích Montessori hrou a přesto byste je chtěla se svým děťátkem/dětmi navštěvovat, kontaktujte prosím lektorku Pavlínu Landovskou na tel. 602 939 070 nebo na mail: plandovska@gmail.com

V rezervačním systému rodič přihlásí počet dětí jako počet osob na kroužku, sebe jako počet osob nepřihlašuje, i když je na kroužku přítomen.

Do poznámky napíše jméno a natum narození dětí:

např. Marek, říjen 2015

Pokud na aktivitu nemůžete dorazit, odhlašte se prosím. U opakovaných neomluvených absencí znemožníme členovi dále našich služeb využívat.

 

Pokud se k nám chystáte poprvé, přijďte o malinko dříve, ať Vás stihneme zaregistrovat.

Popis kurzu: Učte své děti rozvíjet řeč, paměť a pozornost. Zdokonalujte jejich koordinaci těla, vyvíjejte jemnou motoriku, pěstujte trpělivost a soustředění. To vše zábavnou a hravou formou za vedení lektorky Pavlíny Landovské. Kurzy jsou určeny pro děti od 5 měsíců do 3 let v doprovodu rodičů. Kapacita jedné lekce 3 děti a jejich doprovod. Délka lekce 30 min. 

 

Co přinese vašemu děťátku účast na lekcích Montessori hrou?

Při lekcích budete svědky zklidnění a zvýšení koncentrace vašeho děťátka, zde zažije první zkušenost spolupráce s „cizím“ člověkem a ostatními dětmi, což mu bude přínosem při nástupu do školky. Uvědomí si více své hranice  v novém prostředí. Tato zkušenost vám dá více svobody v přístupu k děťátku a nápady při řešení každodenních situací.

Oboustranný respektující přístup vám přinese pocit štěstí a radosti a budeme se spolu těšit z jejich nápaditosti  a zručnosti. Uvědomíte si lépe jejich možnosti a radost z prožívané chvíle. Cílem je vést vaše děti k samostatnosti, lásce, ohledu na sebe a okolí.

Kroužek je zdarma. Přezuvky sebou.

 

Těšíme se - tým Včelek :-)

Lektor:
Pavlína Landovská
 

Montessori kurzy u paní Štarkové, rekvalifikačn kurz 

„Lektor pro práci s rodinou“

(pro děti 0-6 let) 

Montessori metodě se věnuje

již 14 let

Projekt s názvem "Včelí úl" s registračním číslem CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000220 je zaměřen na vznik a provoz nového kulturně komunitního centra a prostoru komunitního života - a to každý všední den podle aktuální otevírací doby, vyjma letních prázdnin, kdy je letní provoz 8 hod denně ve všední dny.

Během projektu dojde k realizaci sociálně kulturních aktivit (např. organizace sportovních akcí, divadel, charitativních akcí, společné tvoření a organizace výstav), výchovně vzdělávacích aktivit (semináře na téma jak se zařadit zpět do pracovního procesu), volnočasové aktivity (výtvarné kurzy, tvořící kurzy, pohybové kurzy, společné procházky Prahou), individuální poradenství (na témata právního, rodinného a vztahového, pracovně-právního a psychologického poradenství), aktivity nízkoprahového charakteru (kurzy nošení dětí, kurzy znakování s dětmi, kurzy zdravého přebalování, výukové problémy dětí atd), vznik a provoz klubu pro děti a mládež (hlídání dětí pro rodiče, jež se v komunitním centru seberealizují, dále doučování a před/školní příprava, hraní, výtvarné a kreativní aktivity), zajištění programu pro letní prázdniny 2017 a 2018 s organizací exkurzí či zábavných dnů v komunitním centru a mimo něj, realizace platforem s účelem zvýšení povědomí o problémech života skupin osob sociálně vyloučených ve spolupráci s relevantními aktéry (úřadu práce, neziskových organizací, psychologů, výchovných poradců, orgánu sociálně-právní ochrany dětí atd.).

Do aktivit je zapojena cílová skupina osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených. Jako sekundární cílová skupina jsou zapojeni i další obyvatelé místních komunit.

Projekt je podpořen z Operačního programu Praha - Pól růstu v celkové výši 7.951.356,25 Kč

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now