Jsem šťastný rodič

s neurovědami

Termín:

Středy 09:30-11:30

Kurz je navazující, je nutné se přihlásit na všechny lekce kurzu

1. blok: 12.9.-17.10. (6 lekcí)

2. blok: 24.10 - 28.11. (6 lekcí - stejný obsah jako 1. blok)

Slovo autorky a lektorky workshopu 

Moje cesta s neurovědami započala před pěti lety, kdy jsem zahájila první certifikovaný výcvik Neuro-lingvistického programování (NLP). Tato oblast, která se zabývá lidským myšlením, chováním a komunikací, mi otevřela nové dimenze myšlení nejen v práci, ale také s mými dětmi. Uvědomila jsem si, že jedině díky mé rovnováze se mohou správně vyvíjet i moje děti. 

Z vlastní zkušenosti vím, že rodič je nejlepším koučem a terapeutem svého dítěte. Nejlépe mu rozumí, je s ním spojen na podvědomé úrovni. Proto v něm může pěstovat vnitřní sílu a vést ho k osobní svobodě, když rozumí sám sobě, prožívá štěstí ve svém životě a žije v rovnováze. 

Tento kurz Vám pomůže nastavit si Vaší vlastní rovnováhu, zbavit se mentální zátěže, která neslouží Vám ani Vašim dětem. Posílíte svoje sebevědomí a jistotu v rodičovství. Porozumíte sami sobě a tomu, jak funguje Vaše mysl. Naučíte se řadu technik, jak pracovat sami se sebou i s Vašimi dětmi. 

 

Stručný program: 

Budeme společně pracovat v průběhu 6-ti týdnů (každý čtvrtek 2 hodiny). Budeme společně utvářet a měnit naše myšlení, nastavovat si celkovou rovnováhu a zaznamenávat pozitivní změny v našich životech. 

Naše témata budou: 

  • Modul  – Moje rovnováha, moje životní hodnoty a spokojenost a co a jak musím změnit

  • Modul 2  – Moje vnitřní síla a role rodiče, kde mám zdroje své síly, co mě limituje a jak to odstraním

  • Modul 3  – Moje komunikace a zvládání obtížných situací, jak se dohodnout a pochopit druhé 

  • Modul 4  – Moje vyrovnanost a zvládání rodičovských emočně vypjatých situací, odstranění limitujících emocí 

  • Modul 5  – Moje organizace času a jak vše zvládnout včetně času pro sebe v dnešní nelehké době 

  • Modul 6 – Komunikace s mým dítětem tak, aby rozumělo samo sobě, druhým lidem a zachovávalo si důstojnost a vlastní identitu 

Pokud na aktivitu nemůžete dorazit, odhlašte se prosím. U opakovaných neomluvených absencí znemožníme členovi dále našich služeb využívat.

Pokud se k nám chystáte poprvé, přijďte o malinko dříve, ať Vás stihneme zaregistrovat.

Kroužek je zdarma. Přezuvky sebou.

Těšíme se - tým Včelek :-)

Lektor:
Martina Mráčková
 

Lektorka neurověd, neuro koučka a držitelka mezinárodních NLP certifikací

Projekt s názvem "Včelí úl" s registračním číslem CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000220 je zaměřen na vznik a provoz nového kulturně komunitního centra a prostoru komunitního života - a to každý všední den podle aktuální otevírací doby, vyjma letních prázdnin, kdy je letní provoz 8 hod denně ve všední dny.

Během projektu dojde k realizaci sociálně kulturních aktivit (např. organizace sportovních akcí, divadel, charitativních akcí, společné tvoření a organizace výstav), výchovně vzdělávacích aktivit (semináře na téma jak se zařadit zpět do pracovního procesu), volnočasové aktivity (výtvarné kurzy, tvořící kurzy, pohybové kurzy, společné procházky Prahou), individuální poradenství (na témata právního, rodinného a vztahového, pracovně-právního a psychologického poradenství), aktivity nízkoprahového charakteru (kurzy nošení dětí, kurzy znakování s dětmi, kurzy zdravého přebalování, výukové problémy dětí atd), vznik a provoz klubu pro děti a mládež (hlídání dětí pro rodiče, jež se v komunitním centru seberealizují, dále doučování a před/školní příprava, hraní, výtvarné a kreativní aktivity), zajištění programu pro letní prázdniny 2017 a 2018 s organizací exkurzí či zábavných dnů v komunitním centru a mimo něj, realizace platforem s účelem zvýšení povědomí o problémech života skupin osob sociálně vyloučených ve spolupráci s relevantními aktéry (úřadu práce, neziskových organizací, psychologů, výchovných poradců, orgánu sociálně-právní ochrany dětí atd.).

Do aktivit je zapojena cílová skupina osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených. Jako sekundární cílová skupina jsou zapojeni i další obyvatelé místních komunit.

Projekt je podpořen z Operačního programu Praha - Pól růstu v celkové výši 7.951.356,25 Kč

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now