Moje kariéra

s neurovědami

Termín:

Středy 09:30-11:30

Kurz je navazující, je nutné se přihlásit na všechny lekce kurzu

1. blok: 12.9.-17.10. (6 lekcí)

2. blok: 24.10 - 28.11. (6 lekcí - stejný obsah jako 1. blok)

Slovo autorky a lektorky workshopu 

V tomto kurzu čerpám ze své dlouholeté praxe personální ředitelky a z koučování klientů, kteří mění zaměstnání a nejsou si jistí, jakou cestou se vydat. K tomu, abychom se dokázali při této často obtížné životní změně vyznat sami v sobě, uvědomit si, co opravdu chceme a co je pro nás důležité, používám techniky neurověd zejm. neuro-lingvistického programování (NLP) a dalších efektivních koučovacích metod. Všechny odpovědi máme dávno v sobě, jen je třeba se správně zeptat našeho podvědomí a využít naplno potenciál naší mysli. 

Ať jdeme z rodičovské zpět do práce nebo uvažujeme o změně stávajícího zaměstnání, cíl naší kariéry je jednoduchý – dělat to, co nás naplňuje, kde rozvíjíme svůj potenciál a svoje vnitřní dary, kde získáme za svou práci adekvátní a motivující ohodnocení a jsme v rovnováze a šťastní.

Tento kurz Vám pomůže se zorientovat sami v sobě, nastavit si cíle Vašeho profesního života, uvědomit si Vaše dary a schopnosti, zvýšíte si sebevědomí, nastavíte si principy work-life balance. Pochopíte svoje hodnoty z hlediska práce, ale také vyváženosti Vašeho života. Posílíte svojí jistotu při změně zaměstnáni a zbavíte se limitujících přesvědčení o sobě jako „To nezvládnu.“ nebo „Tuhle práci nikdy nezískám.“ a dalších mentálních programů, které nepřispívají k Vašemu úspěchu.   

 

Stručný program: 

Budeme společně pracovat v průběhu 6-ti týdnů na následujících tématech:

  • Modul 1 – Moje sebevědomí při hledání zaměstnání, moje zdroje síly. V čem jsem dobrý/á, uvědomění si své sebehodnoty. Co mě limituje, jak moje myšlení sabotuje můj úspěch a jak to odstraním. 

  • Modul 2 – Moje pracovní hodnoty, zasazení práce do mého života tak, abych si zachoval/a rovnováhu, moje kariérní cíle.  

  • Modul 3 – Moje silné stránky a dary, moje ambice, pracovní pozice, která odpovídá mým schopnostem a ambici. Moje oblasti pro rozvoj směrem k motivující pracovní pozici.  

  • Modul 4 – Work-life balance, jak si nastavím rovnováhu, prevence vyhoření, organizace mého času, kde najdu pomoc a oporu v rodině.

  • Modul 5 – Moje sebevědomí při pracovním pohovoru. Příprava na pracovní pohovor. Prostor pro témata účastníků kurzu. 

  • Modul 6 – Otázky a odpovědi při pracovním pohovoru, práce s jazykem a neverbální komunikace při pracovním pohovoru.  

Pokud na aktivitu nemůžete dorazit, odhlašte se prosím. U opakovaných neomluvených absencí znemožníme členovi dále našich služeb využívat.

Pokud se k nám chystáte poprvé, přijďte o malinko dříve, ať Vás stihneme zaregistrovat.

Kroužek je zdarma. Přezuvky sebou.

Těšíme se - tým Včelek :-)

Lektor:
Martina Mráčková
 

Lektorka neurověd, neuro koučka a držitelka mezinárodních NLP certifikací

Projekt s názvem "Včelí úl" s registračním číslem CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000220 je zaměřen na vznik a provoz nového kulturně komunitního centra a prostoru komunitního života - a to každý všední den podle aktuální otevírací doby, vyjma letních prázdnin, kdy je letní provoz 8 hod denně ve všední dny.

Během projektu dojde k realizaci sociálně kulturních aktivit (např. organizace sportovních akcí, divadel, charitativních akcí, společné tvoření a organizace výstav), výchovně vzdělávacích aktivit (semináře na téma jak se zařadit zpět do pracovního procesu), volnočasové aktivity (výtvarné kurzy, tvořící kurzy, pohybové kurzy, společné procházky Prahou), individuální poradenství (na témata právního, rodinného a vztahového, pracovně-právního a psychologického poradenství), aktivity nízkoprahového charakteru (kurzy nošení dětí, kurzy znakování s dětmi, kurzy zdravého přebalování, výukové problémy dětí atd), vznik a provoz klubu pro děti a mládež (hlídání dětí pro rodiče, jež se v komunitním centru seberealizují, dále doučování a před/školní příprava, hraní, výtvarné a kreativní aktivity), zajištění programu pro letní prázdniny 2017 a 2018 s organizací exkurzí či zábavných dnů v komunitním centru a mimo něj, realizace platforem s účelem zvýšení povědomí o problémech života skupin osob sociálně vyloučených ve spolupráci s relevantními aktéry (úřadu práce, neziskových organizací, psychologů, výchovných poradců, orgánu sociálně-právní ochrany dětí atd.).

Do aktivit je zapojena cílová skupina osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených. Jako sekundární cílová skupina jsou zapojeni i další obyvatelé místních komunit.

Projekt je podpořen z Operačního programu Praha - Pól růstu v celkové výši 7.951.356,25 Kč

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now